Business Planning

Er zijn veel redenen waarom een ondernemer een ondernemingsplan zou willen hebben.

1.     Als ondersteuning van de ondernemer: een logisch referentie kader voor ontwikkeling of herstructurering van de onderneming, met de stappen die moeten worden genomen om de ondernemingsvisie te realiseren (actie plan)

2.     Om aan externe partijen, bijvoorbeeld joint venture partners, klanten of banken, uit te leggen wat de onderneming beoogt (verkoop document)

3.     Om een krediet of financiŽle participatie te verkrijgen (financierings document)

4.     En nog veel andere redenen...

In de praktijk echter, blijkt dat ondernemingsplannen vooral worden geschreven met het oog op financiering.

Er circuleren talloze modellen voor ondernemingsplannen, die echter vooral uitwendig verschillen. Inhoudelijk volgen ze vrijwel allemaal hetzelfde stramien:

        i.            Introductie ondernemer

      ii.            Externe omgeving, markt en marketing

    iii.            Organisatie, productie en technologie

    iv.            FinanciŽle analyse

      v.            Risico analyse

    vi.            Implementatie plan

Er kunnen wel verschillen optreden naargelang het doel van het plan. Bijvoorbeeld, een plan voor intern gebruik zal vrij gedetailleerd zijn en concreet aangeven wat er moet gebeuren (wanneer en door wie...). Een plan voor extern gebruik, bijvoorbeeld een krediet aanvraag, zal hoe dan ook proberen de onderneming in een positief daglicht te stellen, en niet alle (potentiŽle) problemen open en bloot neerleggen. Natuurlijk weten financierders dat, die dan ook niet alles voetstoots zullen geloven...

Bert van Manen heeft talloze ondernemingsplannen opgesteld in verschillende landen, waaronder ook Nederland. De meeste plannen werden opgesteld met financiering als doel. Er werden echter ook een aantal ondernemingsplannen opgesteld met als doel de herstructurering van de onderneming. Sectoren waarin Bert gewerkt heeft zijn voedselverwerking, metaal nijverheid, textiel en dienstverlening.

Andere diensten: Financieel, Turnaround, Krediet, Institutioneel, Training.

Diensten
Curriculum Vitae
Contact Adres
Zend E-Mail


Terug naar Welkom ...