Condities voor korte termijn diensten - Bert van Manen

(Lange termijn flexibel ....)

A Fee 600 euro per dag, afhankelijk van de duur van de opdracht. De fee dekt werk, kantoor kosten, gebruik van computer, en alle kosten voor belastingen en sociale verzekeringen in Nederland. Reistijd wordt in principe niet gedeclareerd.

B Onkosten betrekking houdend op reizen, vermenigvuldiging van rapporten, en andere kosten niet behorend tot de fee

C BTW 21% wordt berekend over de totale factuur.

D Betalingscondities: Na afronding van de werkzaamheden of maandelijks wordt een factuur overlegd met tijd verantwoording, rapport, en onkosten claims. De betalingstermijn is 30 dagen van de factuur datum. Na 30 dagen wordt 1% rente per maand berekend.

De klant en de consultant betalen de kosten (overschrijvingskosten) van hun eigen bank.

E Terwijl de consultant volledige vertrouwelijkheid garandeert, uitsluitend in het belang van de klant zal werken en geen informatie betreffende deze klant aan derden bekend zal maken, zal de klant geen publieke uitspraken doen betreffende de consultant, zijn werk en fee, tenzij de consultant daarin expliciet toestemt.

F Andere Informatie

KvK Utrecht: 30136262

BTW-no: NL-0601.31.822.B.01


Diensten
Curriculum Vitae
Contact Adres
Zend E-Mail


Terug naar Welkom ...